Toelating motoren voor deelname SAM demo.

Gepubliceerd op 2 februari 2024 om 20:59

Prodecure: 

De SAM toelatingscommissie beoordeelt, waar nodig in overleg met een deskundige, of de aangemelde motorfiets aan de SAM toelatingseisen voldoet. Zie voor meer informatie het SAM toelatingsreglement.

De commissie kan alleen volledige aanmeldingen, aangevuld met 2 foto’s in behandeling nemen.

De motorfoto: 

Voor een goede beoordeling is het noodzakelijk dat u voldoende gegevens verstrekt. Daartoe dient het formulier onderaan deze pagina. Ook dient u foto’s van de linker- en rechterzijde van de motor aan te leveren. Dit kan rechtstreeks naar het e-mailadres van de voorzitter van de Toelatingscommissie, sam.toelating@gmail.com.

  • Duidelijke beeldvullende kleurenfoto’s van goede kwaliteit.

  • Digitaal of op papier

  • Eén foto van de linkerzijde en 1 foto van de rechterzijde.

  • Stilstaande motorfiets zonder stroomlijn fotograferen.

Overige voorwaarden: 

U kunt meerdere motoren aanmelden, wel graag per motor een formulier indienen. Een rijder kan alleen aan SAM-racedemo’s deelnemen met motoren die door de SAM toelatingscommissie zijn toegelaten. Zij dienen te zijn voorzien van een SAM toelatingssticker en een door SAM verstrekt startnummer voor de desbetreffende klasse. Dit startnummer wordt u na toelating toegewezen. Met andermans startnummer deelnemen is niet toegestaan.

Bij het verstrekken van onjuiste gegevens en/of informatie, of als u later veranderingen aanbrengt zonder schriftelijke toestemming van de toelatingscommissie vervalt de toelating. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave.

Al uw gegevens worden bewaard door SAM en worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden.

Verkoop van de motor: 

In geval van verkoop of op een andere wijze afstand doen van de motorfiets, of bij beëindiging van uw deelname bij SAM, kunt u uw gegevens uit het archief laten verwijderen. Na aankoop van een eerder bij SAM toegelaten motor, dient de nieuwe eigenaar deze opnieuw voor toelating aan te melden, indien deze met de motor bij de SAM wil gaan rijden. Houdt hierbij rekening met de regels gesteld in het toelating gedeelte van het reglement. Het kan voorkomen dat een motor welke is toegelaten, met het wisselen van eigenaar plots niet meer wordt toegelaten. Bij twijfel gewoon contact met ons opnemen!!

Bezwaarprocedure:

Bij niet-toelating van een motor kunt u schriftelijk beroep aantekenen bij het bestuur van SAM. Door het formulier terug te sturen, aan de SAM toelating commissie, verklaart u zich te houden aan de geldende SAM-reglementen. U verklaart deze te kennen en u bevestigt dat de motor voor demo 31 – 12 – 1987 en voor Endurance 31-12-1989 is gebouwd.

Toelatingsformulier hieronder downloaden invullen en terugmailen aan  sam.toelating@gmail.com

 

 

 

Toelatings Fomulier SAM 2024
Word – 2,4 MB 192 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.