Wie voor 1 maart 2024 zijn startbewijs MON ( € 90) plus de donatie SAM (€ 35) plus de jaarinschrijving voor deelname aan alle demo's (€ 120) heeft betaald is zeker van zijn/haar huidige startnummer. Hierna komen resterende startnummers voor overleg met u beschikbaar.

Betalingen voor de SAM donatie en de jaarinschrijving s.v.p. overmaken naar bankrekeningnr. NL49RABO0315918764 ten name van Stichting Aanvullende Motorsport. Voor betalingen van het MON startbewijs ontvangt u per email informatie van de MON organisatie.

Het huren van transponders verloopt per evenement, daarvoor is € 10 euro per evenement over te maken naar genoemd bankrekeningnummer van de SAM onder vermelding van "Transponderhuur .........." (plaatsnaam van evenement) Het kan ook voor een heel jaar dan is een bedrag over te maken van 50 euro, alleen voor jaarinschrijvers!!! Het inschrijven van een 2e motor, reglement conform, kan ook. Per evenement 10 euro of voor een heel jaar 50 euro!!

Nieuwe inschrijvers dienen zich eerst bij de MON aan te melden door via http://mijn.mon.nl/ een account aan te maken.

Middels aanmelding verklaart u tevens op de hoogte te zijn van de reglementen en voorwaarden, te erkennen dat u deel wilt nemen aan een risicosport en u de SAM organisatie niet aansprakelijk zult stellen voor eventuele materiële of immateriële schade.